natuurpad.jpg

Coaching

Waarom een coach?
Iedereen komt in zijn leven voor situaties te staan waarbij het niet altijd eenvoudig is (opnieuw) je richting te bepalen of jezelf staande te houden. Je kunt dan een gevoel van disbalans in jezelf en/of je leven ervaren. Of je kunt juist behoefte voelen aan verdieping in jezelf en/of je leven.

Om met een andere blik naar de situatie te kunnen kijken is het soms nodig een externe, onafhankelijke, gesprekspartner te hebben. Een coach kan jou helpen je blik te verruimen en daarmee nieuwe (in)zichten te verkrijgen. Jij blijft ten alle tijden zelf aan het stuur staan met de coach als mede-navigator.


Waarin kunnen wij jou o.a. begeleiden?

Herstel- en Inspiratiecoaching

Vanaf het moment dat een mens tot stilstand wordt gebracht door een ziekte of ongeval ontstaan er twee verschillende trajecten. Namelijk het 'behandeltraject' en daarop volgend het 'hersteltraject'. Er is een duidelijk verschil tussen een 'behandelfase' en een 'herstelfase' waarbij de 'herstelfase' vaak het moeilijkste blijkt te zijn.

Tijdens de 'behandelfase' zijn we namelijk primair gericht op overleven. Blik vooruit en verstand op nul! Er is weinig ruimte voor iets anders dan het gevecht om je ziekte of ongeval te 'overwinnen'. Je bevindt je vaak totaal onverwachts in een mallemolen van artsen, onderzoeken, en leven tussen hoop en vrees. Ook voor je omgeving (naasten, vrienden/kennissen, collega's, etc.) is het boven alles de ziekte of het ongeval dat met jou in verband wordt gebracht. Logisch, want alle partijen (ook jijzelf) kunnen er vaak niet omheen dat je lichamelijk (ook uiterlijk) en geestelijk vaak sterk veranderd bent. Je bent ongewild het middelpunt geworden met helaas een negatieve oorzaak. Overleven, overleven, overleven.

En dan zijn de behandelingen 'klaar'. Je blijft waarschijnlijk onder controle en er zal wellicht nazorg gegeven worden, maar aan de buitenkant ben je weer een beetje completer. Voor je omgeving is dit meestal het moment waarop de situatie keert. Iedereen herpakt zijn leven en verwacht van jou toch wel hetzelfde. Nog belangrijker.....JIJ verwacht het vaak ook van jezelf!

Echter herstel laat zich niet haasten. Net zoals de natuur zich in haar eigen tempo herstelt (rusten, zaaien, bloeien en oogsten) herstelt ieder mens in zijn/haar eigen tempo en 'eigen wijze'.

Hier onstaat dan ook het conflict in onszelf en met onze omgeving. Tegenstrijden gevoelens en verwachtingen waar we vaak geen raad mee weten. Dromen, verlangens en passie die vaak nog niet kunnen worden ervaren. En in de tussentijd wordt er wel verwacht dat je weer 'gewoon' mee kunt doen......

Dit is het moment waar Herstel- en Inspiratiecoaching voor jou van grote waarde kan zijn!
In jouw tempo, op jouw 'Eigen Wijze' jouw herstelfase gebruiken om je inspiratie te (her)ont-dekken. 
Ik nodig je van harte uit de eerste stap te zetten....

 

Levensloop- en loopbaancoaching: herontdekken van je passie en je drive

Levensloop-loopbaancoaching

Met levensloop- en loopbaancoaching krijg je zicht op jouw wensen, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Je wordt jezelf bewust wat je echt wilt doen, wat jouw essentie is, wat jou energie geeft en waarvan jij gaat stralen.


We gaan samen op zoek naar hetgeen jou in de weg staat om je doel te bereiken. Levensloop- en loopbaanvragen kunnen in een bepaalde levensfase ontstaan, bijvoorbeeld na de geboorte van een kind of als je ouder wordt. Maar ook bij stagnatie in jouw loopbaan, bij ziekte en re-integratie of na ontslag.

Tijdens de coaching kunnen diverse werkvormen de revue passeren, bijvoorbeeld schrijf- en tekenopdrachten, spelvormen, visualisaties, maken van natuurwandelingen en het bewandelen van het labyrint. Door het combineren van deze werkvormen kom je vanzelf dichter bij jouw gevoel en intuïtie. Daardoor kom je nog beter tot de gewenste essenties in jouw leven en werk.

Aan de hand van een stappenplan formuleren we welke stappen jij kunt ondernemen om jouw passie meer in jouw leven te integreren.

H. Jackson Brown
"Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen." 

 

Verlies- en rouwverwerking

Leren omgaan met angst, verlies, verdriet, boosheid. Het klinkt zo gemakkelijk maar kan soms zo moeilijk zijn. Hoe kun jij leren het ‘anders vast te houden’ met respect voor jouw innerlijke beleving?

Samen gaan we onderzoeken wat deze heftige fase in jou teweeg heeft gebracht. We gaan samen op onderzoek uit naar hetgeen jou gevoelsmatig nu 'in zijn greep heeft' en daardoor wellicht belemmert de stap voorwaarts te zetten. Dan komt het moment waarop we samen de beweging naar voren gaan maken, in jouw tempo, op jouw moment.

Meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op om jouw verhaal en je verlangens te bespreken.  

 

Impact bij reorganisatie en/of verandering binnen de werkomgeving

Hoe blijf ik staande in een organisatie die aan heftige veranderingen onderhevig is? Alle zekerheden dreigen weg te vallen, de vertrouwde contacten/wegen binnen de organisatie vallen uiteen. Wie kan ik nog vertrouwen?
Het wegvallen van deze basiszekerheden tast bij iedereen het persoonlijke basisgevoel van veiligheid aan. Dat heeft niet alleen impact op jou als werknemer, maar werkt ook door in je (gezins)leven.

Ons lichaam en geest gaan in de 'Overlevingsmodus'. Hierdoor kunnen lichamelijke en geestelijke klachten optreden zoals slapeloosheid, verwardheid, lichamelijke klachten, lusteloosheid, agressie etc.

En dan na de reorganisatie.
Jij mag hopelijk blijven maar wel in een totaal veranderde omgeving. Collega's waar afscheid van moet worden genomen. Afdelingen die wellicht samengevoegd worden met ieder zijn eigen gewoontes en gebruiken. Andere werkwijzes, nieuwe sfeer...allemaal veranderingen en aanpassingen. Dit doet veel met een mens op lichamelijk en geestelijk gebied.

Als je dit herkent en je wilt de balans in jezelf weer hervinden, neem dan contact met ons op om te bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

 

Leefbeeld biedt de volgende soorten coaching:

* Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) - lees verder bij Kunstzinnig Dynamisch Coachen

* Wielwerk Coaching - lees verder bij Wielwerk Coaching

* Groepscoaching/-begeleiding - lees verder bij Groepscoaching/-begeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze inspiratie over coachen

Coachen is meer dan begeleiden; coachen is je verbinden met de unieke aard van ieder mens.

  

Verwonderbord

Wij zijn lichtpuntjes aan het 'Vindselen'.

Doe je mee....